Izveštaj sa sastanka „Prva škola epilepsije – lečenje epilepsije vođeno etiologijom“

Vreme održavanja: 03.10 – 04.10.2014.

Mesto održavanja: Velika terasa, Palić

Rukovodilac kursa: prof. dr Dragoslav Sokić

Veliko mi je zadovoljstvo da vas izvestim o uspešno održanoj Trećoj školi mladih neurologa, a Prvoj školi epilepsija, koja je održana, na već tradicionalan način, 03. i 04.10.2014. u svečanoj sali Velike terase na Paliću. Ovogodišnja škola je doživela, do sada, rekordnu popularnost sa 134 učesnika iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Tema škole, lečenje epilepsije vođeno etiologijom, je detaljno obrađena u predavanjima održanim od strane naših eminentnih stručnjaka, samultidisciplinarnim pristupom koji je omogućio učesnicima da holistički sagledaju problematiku savremene epileptologije.

U okviru prve sesije uvodnu reč je dao prof. dr Dragoslav Sokić sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, rukovodioc škole, koji je na sistematičan i pedantan način prikazao koncept predstojećih sesija i uveo učesnike u specifičnosti epileptološkog razmišljanja. Potom su usledila predavanja o epidemiologiji epilepsije i njenom impaktu na obolelog, kontraverzama u vezi sa SUDEP-om i novom definicjiom epilepsije koja su održana od strane prof.dr Dragoslava Sokića i prof. dr Tatjane Pekmezović sa Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Naredne dve sesije prvog dana su bile posvećene fokalnim epilepsijama koje su na moderan i inovativan način prikazane iz ugla neurologa – epileptologa, neurohirurga, specijaliste nuklerane medicine, psihologa, radiologa i patologa. Sa velikim entuzijazmom učesnici su pratili predavanja doc. dr Nikole Vojvodića i asist. dr Aleksandra Ristića sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, koji su u zadatom, kratkom vremenskom okviru veoma uverljivo poentirali najvažnije aspekte epileptološkog pristupa fokalnim epilepsijama, kao i dijagnostičkog algoritma koji se rutinski sprovodi u prehirurškoj evaluaciji, dok je dr Maša Kovačević sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, napravila kratak pregled elektroencefalografskog nalaza kod temporalnih i ekstratemporalnih epilepsija. Asist. dr Vladimir Baščarević, sa Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, je slušaocima predočio najvažnije elemente hirurške anatomije velikomoždanih režnjeva, nakon čega ih je pomoću vrlo slikovitih slajdova, obogaćenih video zapisima pravih pacijenata, odveo u operacionu salu gde su, iz ugla operatera, opservirali sprovođenje rutinskih zahvata kod pacijenata sa fokalnom epilepsijom. Dr Dušan Damjanović, iz Centra za magnetnu rezonancu Klinikčog centra Srbije, i dr Sava Raičević, iz Laboratorije za neuropatologiju KCS, su imali nimalo lak zadatak da zajednički prikažu korelaciju radiološkog i patohistološkog nalaza kod pacijenata sa najčešćim patologijama u epileptologiji – hipokampalnoj sklerozi, fokalnoj kortikalnoj displaziji, LEAT-ima, kavernomima i dr. koji je uspešno obavljen nakoncizan i jasan način. Dr Leposava Brajković, izCentra za nuklearnu medicine Klinčkog centra Srbije i mr Aleksandra Parojičić, neuropsiholopg iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, su učesnicima oslikale metode za kvantifikaciju funkcionalnog oštećenja kod bolesnika sa epilepsijom pomoću nuklearnomedicinksih dijagnostičpkih procedura, kao i neuropsihološkog testiranja. Teorijska predavanja su praćena prikazima slučaja koji su na vrlo jasan i očigledan način ilustrovali odraz teorijskih koncepata na svakodnevnu praksu.

Drugog dana skupa u okviru predavanja su obrađene specifičnosti u vezi sa dijagnostikom i lečenjem generalizovanih epilepsija, najčešćih genetski determinisanih entiteta u epileptologiji, kao i specifičnostima diferencijalne dijagnoze i modernog pristupa terapiji epilepsije i njenih čestih psihijatrijskih komorbiditeta. Teme su na savremen i zanimljiv način obrađene od strane prof. dr Dragoslava Sokića, asist. dr Aleksandra Ristića, asist. dr Igora  Petrovića, assist. dr Marka Ercegovca i dr Valerije Dobričić sa Klinke za neurologiju, prof. dr Nebojše Jovića sa Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, doc. dr Milana Latasa sa Klinke za psihijatriju KCS, asist. dr Vladimira Baščarevića i dr Željka Boškovića sa Klinike za neurologiju Vojnomedicinske akademije.

Slušaoci su sa velikim uživanjem pratili ex cathedra predvanja koja su bila potkrepljena ilustrativnim prikazima slučaja održanim od strane 19 mladih neurologa koji su koncizno i sa jasnom porukom poentirali najvažnije podatke koji su prethodno izneti.

Svi učesnici su bili oduševljeni bogatim i gusto napakovanim programom koji je bio minuciozno planiran i sproveden sa velikom pažnjom koja je bila posvećena i najmanjim detaljima.

Kao i u svakoj Školi do sada, druženje je bilo produženo u večernje sate kada je održana svečana večera i žurka na „Salašu Đorđević“ na kojoj se udobrom raspoloženju okupio veliki broj polaznika, kao i predavača.

Na kraju skupa, svi učesnici su bili jednoglasni u jednoj stvari – da je Škola završena veoma uspešno čime je nastavljena tradicija prethodnih skupova i postavljeno visoko očekivanje od naredne škole – Prve škole multiple skleroze.

Naravno, kao i svaki put do sada, se moramo zahvaliti našim velikim prijateljima iz farmaceutskih kuća – Berlin-Chemie, Pharma Swiss, Goodwill Pharma, Richter Gedeon, Alkaloid, Hemofarm, Pfizer, Lundbeck, Teva, Medis, Novartis Oncology, Glaxo Smith Kline i Merck Serono bez čije velikodušne pomoći ovakav skup ne bi bio održan.

Veliko hvala Organizacionom oddboru za sjajnu organizaciju Škole.

Veliko hvala i svim kolegama koji su nesebično na sebe preuzeli povećano opterećenje radnim obavezama i omogućili mladim neurolozima da u ovom broju, rasterećeno, prisustvuju skupu.

Na kraju, pred nama ostaje da sa velikim entuzijazmom nestrpljivo iščekujemo sledeću godinu.

Beograd, Maša Kovačević


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Nov 2021. >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns