Broj 9.

Dr Sunčica Mitrović
specijalista neurologije
Odeljenje neurologije,
Opšta bolnica Leskovac
e-mail: suncica.mitrovic@gmail.com
Recenzent:
Akademik Vladimir S. Kostić,
Doc. dr Jasna Zidverc Trajković

Vertiginozni sindrom


Vertiginozni sindrom predstavlja skup simptoma i znakova koji karakterišu poremećaj centra za održavanje ravnoteže, koordinaciju pokreta i subjektivnu percepciju sopstvenog tela u prostoru.
Glavni simptom u sklopu ovog sindroma je subjektivni osećaj (iluzija) rotatornih pokreta sopstvenog tela u prostoru ili okolnog prostora, a najčešći prateći simptomi i znaci su nestabilnost pri hodu, vegetativne smetnje (mučnina, povraćanje, prostracija …), zujanje u ušima, poremećaj sluha.

Vertiginozni sindrom je nozološki vrlo kompleksan entitet koji obuhvata, a istovremeno je i uzrokovan različitim medicinskim stanjima. Radi lakšeg pristupa početna etiološka klasifikacija nas upućuje na diferenciranje između perifernih i centralnih uzroka vrtoglavice :

 
Periferni uzroci vrtoglavice (periferni vertigo) Najčešći centralni uzroci vrtoglavice
Vrtoglavica izazvana oštećenjem labirinta:
Menierova bolest,
benigni paroksizmalni pozicioni vertigo,
kinetoze,
purulentni labirintitis,
posttraumatski vertigo (komocija labirinta)
Vaskularni:
vertebrobazilarna TIA,
moždani udar,
tromboza venskih sinusa,
disekcije vertebralne arterije,
cerebelarno krvarenje,
“subclavian steal syndrome”,
mikrovaskularna kompresija.
Vrtoglavica zbog oštećenja vestibularnog živca:
vestibularni neuronitis,
Toksične vestibulopatije
Zapaljenski i infektivni uzroci:
multipla skleroza,
progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML)
hronični meningitis,
angiitis CNS,
encefalitis moždanog stabla.
Tumori:
meduloblastom, gliomi, hemangioblastomi, metastaze,
akustični neurinom,
paraneoplastični poremećaji,
meningealna karcinomatoza,
arterio-venska malformacija.
Poremećaji na nivou baze lobanje:
Arnold-Chiari malformacija,
atlantoaksijalna dislokacija,
bazilarna invaginacija.
Degenerativne bolesti:
multisistemska atrofija,
cerebelarna degeneracija i druge neurodegenerativne bolesti.
Intoksikacija lekovima,
Drugi uzroci.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Okt 2021. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns