Broj 9.

Vestibularni neuronitis

Vestibularni neuronitis je poremećaj koji se karakteriše izolovanim napadom izražene vrtoglavice, bez nagluvosti i tinitusa, obično kod mlađih i sredovečnih osoba (1).Akutni početak vrtoglavice bolesnici opisuju kao iluziju pokreta odnosno osećaj okretanja predmeta oko sebe u prostoru ( 22) Vrtoglavicom je praćenom izraženom mučninom, povraćanjem i nestabilnošću pri hodu. Neurološkim pregledom se otkriva horizontalno-rotatorni nistagmus, usmeren suprotno od zahvaćenog uva, te je uvek jednosmeran i pojačava se na otklon fiksacije pogledom (Frenzelove naočare ili kada bolesnik zatvori oči).
Teška vrtoglavica i pridruženi simptomi traju nekoliko dana, postepeno se smiruju, mada u manjem intenzitetu mogu trajati i po nekoliko nedelja (1,7). Kod 25% pacijenata nestabilnost perzistira i do dva meseca (2), dok se kod nekih bolest može ponoviti i nakon nekoliko meseci ili godina (7).
Uzrok bolesti je nepoznat, ali ga većina pripisuje virusnoj infekciji vestibularnog živca, i to Herpes simplex virus tip 1, koja napada vestibularni ganglion i dovodi do gubitka funkcije vestibularnog labirinta( 18). Pacijenti u anamnezi često daju podatak o prethodnoj infekciji gornjih disajnih puteva, te se pretpostavlja zapaljenska etiologija.
Za postavljanje dijagnoze vestibularnog neuronitisa bitno je istaći da je sluh uvek očuvan, a kada postoji i oštećenje sluha onda se označava kao akutni labirintitis.
U postavljanju dijagnoze značajnu ulogu ima „head thrust“ test (bolesnik fiksira pogledom, a pokreti bulbusa se posmatraju neposredno nakon malog okreta glave ulevo i udesno). Kod vestibularnog neuronitisa na zahvaćenoj strani pacijent neće moći da zadrži fiksaciju oka, pa mora da napravi voljni brzi pokret oka- refiksacijska sakada (2).
Kalorijskim testom se nalazi smanjen ili odustan odgovor na zahvaćenoj strani (2).
Lečenje vestibularnog neurontisa obuhvata simptomatsku i specifičnu terapiju.
Simptomatska terapija vestibularnog neuronitisa
Simptomatska terapija je usmerena ka lečenju vrtoglavice, mučnine, povraćanja u prva tri dana kada su tegobe najizraženije i detaljno je opisana u okviru simptomatske terapije Menijerove bolesti.

Specifična terapija vestibularnog neuronitisa
Specifično lečenje vestibularnog neuronitisa obuhvata primenu kortikosteroida, betahistina i blokatora kalcijumovih kanala.
Kortikosteroidi deluju antiinflamatorno i antiedematozno.Preporučuje se primena metilprednizolona u dozi od 100mg dnevno u intravenskoj infuziji tokom prva tri dana bolesti, uz redukciju doze na treći dan za po 20mg do isključivanja leka( 11). Može se primeniti i prednizon. Kontraindikacije za primenu kortikosteroida i neželjeni efekti su detaljnije navedeni u okviru terapije Menijerove bolesti.
Betahistin deluje kao agonista na H1 receptore čime povećava kohlearnu i cerebralnu cirkulaciju, a antagonistički na H3 receptore čime inhibira oslobađanjeneurotransmitera i funciju vestibularnih jedara. Primenjen oralno dva do tri puta dnevno, dozira se individualno, sa boljim efektom pri primeni većih doza ( 23).Neželjeni efekti i kontraindikacije su detaljnije opisani u okviru terapije Menijerove bolesti.
Blokatori kalcjumovih kanala kao što su flunarizin u dozi od 5mg primenjen jednom na dan ili cinarizin u dozi od 75mg primenjen oralno dva do tri puta dnevno, se preporučuju kadaizostane dejstvo anihistaminika i antiemetika. Efekat supresije vestibularnog odgovora ostvaruje se primenom leka u dužem vremenskom periodu od 6 do 8 nedelja( 10). Najčešći neželjeni efekti ove klase lekova su pospanost i porast telesne težine. Ovi lekovi se ne preporučuju u trudnoći.
Antivirusni lekovi nemaju efekta u terapiji vestibularnog neuronitisa(6)
I najzad pored farmakološkog lečenja , u tretmanu hronične vrtoglavice, preporučuje se psihoterapija i fizikalna terapija i to vestibularna rehabilitacija, zasnovana na vestibularnim refleksima. Cilj ovog lečenja je smanjenje vestibularne asimetrije koja stoji iza perzistentnih simtoma neravnoteže i nestabilnosti, te je uglavnom u upotrebi za periferni vertigo( 24).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns