Broj 9.

Ovaj test se bazira na pokretanju otokonija u zadnjem polukružnom kanaliću sa provociranjem vertiga i nistagmusa. Dok je pacijent u sedećem položaju na krevetu, zadnji polukružni kanal je u vertikalnom položaju.Glava pacijenta se okrene ulevo i pacijent položi na krevet tako da mu glava visi preko ivice kreveta. Otokonije padaju kroz polukružni kanal prouzrokujući kratkotrajni vertigo (trajanja dvadesetak sekundi) praćen nistagmusom koji je rotatoran i usmeren suprotno od kretanja kazaljke na satu. Isto se ponovi sa položajem glave u desnu stranu. Na strani pojave nistagmusa se nalazi zahvaćeni zadnji semicirkularni kanal. Karakteristično za nistagmus je da se pojavljuje sa latencijom i da je nakon ponavljanja testa manje izražen (2).
BPPV najčešće spontano prolazi za nekoliko nedelja. Kod bolesnika sa izraženim tegobama mučnine i povraćanja , preporučuje se metoklopramid 10mg intravenski u bolusu ili infuziji fiziološkog rastvora, ili intramuskularno. Lek se može ponoviti na 6-8h tokom prva tri dana. Kao antiemetik preporučuje se i prometazin 12.5-50mg na 4-6h ( 8). Ovaj neuroleptik je slab antipsihotik i snažan sedativ sa antiemetičkim i antiholinerghičkim efektom. Najčešći neželjeni efekti ovih lekova su uzrokovani njihovim dejstvom na dopamnske receptore, kao što su tardivne diskinezije i akatizija; ili holinergičke receptore-suvoća usta, iritabilnost, dezorjentacija, opstipacija. Epileptiki napadi i maligni neuroleptički sindrom su izuzetno retke komplikacije primene ove terapije.Značajno olakšanje simptoma kod BPPV se ostvaruje primenom Eply manevra, metode repozicije kanala i pomeranja debrisa u kupulu(19) kji je efikasana kod 50-90% bolesnika pri prvom, a kod svih pri ponovljenom pokušaju (20). Bolesnika koji je u sedećem položaju pod uglom od 90 stepeni, položiti na krevet sa glavom pod uglom od 30 stepeni ispod horizontalne linije i okrenutom prema zahvaćenoj strani. Zatim glavu okrenuti u suprotnu, nezahvaćenu, stranu i tom položaju treba da ostane oko 30 sekundi. Nakon toga bolesnika okrenuti na bok, a da pri tome ne menja položaj glave, a zatim ga vratiti u sedeći položaj (2).Ovaj manevar se ne sme primenjivati kod bolesnika sa bolestima vrata i kičme, značajnom stenozom karotidne arterije, težim srčanim bolestima ( 21). Pozicioni test za horizontalni kanal sprovodi se u ležećem položaju. Za ovaj manevar nema kontraindikacija, akao neželjeni efekti se javljaju mučnina i povraćanje ( 22)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns