Broj 9.

Terapija Menijerove bolesti

Terapiju Menijerove bolesti možemo podeliti na simptomatsku i specifičnu terapiju.
Simptomatska terapija podrazumeva lečenje vrtoglavice, mučnine,povraćanja.
Od antiemetika se primenjuje metoklopramid 10mg intravenski bolus ili u infuziji, intramuskularno ili oralno , na 6-8h ( 8).
Antihistaminici se koriste zbog svog sedativnog delovanja čime utiču na smanjenje anksioznosti bolesnika. Preporučuju se: Hlorpiramin u dozi od 20mg, koja se može ponoviti 2-3 puta na dan; Promethazin u dozi od 25mg intramuskularno na 6h ili oralno u obliku tableta ili sirupa (8); Meclizin tablete od 50mg se uzimaju pre početka mučnine, obično rno ujutru, u jednoj do dve doze na dan, s tim da se može ponavljati na 6h(9). Najznačajniji neželjeni efekat ove klase lekova je sedacija, na šta treba upozoriti bolesnika.
U simptomatskoj terapiji vrtoglavice primenjuju se i antiholinergici koji deluju na muskarinske receptore, kao što je skopolamin, pvećavaju toleranciju na pokrete i tako imaju značajnu ulogu u lečenju vertiga. Zbog ovog efekta koristi se u terapiji kinetoza. Neželjeni efekti nisu čestio, javljaju se u manje od 1% bolesnika i izazvani su antiholinergičkim dejstvom leka: suvoća usta, midrijaza, poremećaj znojenja, tahikardija za kojom sledi bradikardija, retencija urina i opstipacija. Lek ima konvulzivni potencijal, pa je kontraindikovan kod pacijenata sa epilepsijom. Takođe ima i sedativni potencijal, amoguće su i reakcije preosetljivosti (10). Kontraindikovan je za primenu kod bolesnika sa težim bolestima jetre i bubrega, kod uvećanja prostate, ileusa, retencije urina, poremećaja srčanog ritma i glaukoma.
Benzodiazepini pored sedativnog efekta, inhibiraju vestibularni odgovor potenciranjem delovanja GABA-e. Preporučuju se . diazepam 10mg parenteralno ili oralno, uz ponavljanje navedne doze na 6h; Lorazepam 1mg ili 2,5mg i klonazepam 0,5mg ili 2mg u obliku tableta se mogu primeniti kod manje izraženog povraćanja, dva do tri puta na dan uz postepeno povećanje doze( 10). Dugotrajno davanje benzodijazepina u terapiji vrtoglavice je bez efekta. Najčešći neželjeni efekti ove klase lekova su pospanost, smanjena pažnja i koncentracija te je potrebno upozoriti bolesnika na smanjenu sposobnost upravljanja motornim vozilom.
Vitamini grupe B se mogu primenjivati u intravenskoj infuziji dva do tri puta dnevno, kao i rehidratacija fiziološkim rastvorom ili 5% glukozom da bi se nadoknadila tečnost izgubljena povraćanjem. Osim reakcije preosteljivosti na vitamine grupe B, drgih neželjenih efekata pri kratotrajnoj primeni nema.
Specifična terapija Menijerove bolesti obuhvata primenu kortikosteroida, betahistina, blokatora beta – adrenergičkih receptora, zatim diuretika i vazodilatatora.
Kortikosteroidi se koriste zbog njihovog antiinflamatornog i antiedematoznog delovanja. Može se primeniti metilprednizolon u dozi od 100mg dnevno u intravenskoj infuziji tokom prva tri dana bolesti, uz redukciju doze na treći dan za po 20mg do isključivanja leka( 11). Kortikosteroidi se se primenjuju uz gastroprotektivnu terapiju i kontrolu kalijemije, a kontraindikovani su kod bolesnika sa nekontrolisanom hipertenzijom ili diabetes mellitus-om, peptičkim ulkusom, osteoporozom, infekcijom, tuberkulozom, poremećajem funkcije jetre(11).
Betahistin deluje kao agonista na H1 receptore čime povećava kohlearnu i cerebralnu cirkulaciju, a antagonistički na H3 receptore čime inhibira oslobađanjeneurotransmitera i funciju vestibularnih jedara. Kod Menijerove bolesti betahistin se primenjuje u visokim dozama , do 192mg dnevno, i tokom dužeg vremenskog perioda , pa čak i do godinu dana( 12).
Najčešći neželjeni efekti su gastrične smetnje i glavobolja, a kontraindikovan je kod bolesnika sa feohromocitomom i preosteljivošću na lek. Treba biti oprezan pri davanju leka bolesnicima sa bronhijalnom atmom( 13). Ne preporučuje se primena u graviditetu i laktaciji, kao ni kod dece.
Diuretici se koriste sa ciljem da uklone tečnost iz oštećenog uva.
Kada medikamentozna terapija neme efekta, a kod pacijenata sa čestim i teškim napadima bolesti pribegava se hirurškom lečenju (endolimfatični šant, labirintektomija) (2). Bolesnicima se preporučuje mirovanje i izbegavanje kretanja, obustava korišćenja alkohola i duvana , uz dijetalnu ishranu.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns