Broj 9.

Epidemiologija

Od ukupnog broja pacijenata sa vertigom, njih 93% imaju BPPV, akutni vestibularni neuronitis ili Menijerovu bolest. (3). Ostali uzročni faktori uključuju lekove I toksine( alkohol, aminoglikozidni antibiotici, antiepileptici-fenitoin, antidepresivi, antihipertenzivi, barbiturati, kokain, diuretici-furosemid, nitroglicerin, kinin, salicilati, sedativi)(4,5), cerebrovaskularne bolesti, migrenu, akutni labirintitis, multiplu sklerozu I intrakranijalkne ekspanzivne procese.

Iz izvora naučnih informacija se lako može zaključiti da je to jedan od najčešćih i najrasprostranjenijih simptoma prisutnih u adultnoj populaciji, sa relativno visokom prevalencijom, incidencijom i sa različitom rodno-vezanom predilekcijom. Godišnja prevalencija u opštoj populaciji iznosi 5%, a incidencija 1,4% kod odraslih. Prevalencija raste sa starenjem, dok je odnos obolelih muškaraca i žena 1:2,7. U čak 88% obolelih, vertigo se javlja u ponovljenim atacima. U značajnom procentu (19- 41%) ove tegobe remete obavljanje uobičajenih dnevnih aktivnosti (6).

Klinička slika

Iako su simptomi u sklopu vertiginoznog sindroma znaci različitih, ne uvek neuroloških, patoloških stanja, često pacijenti bivaju upućeni neurologu sa očekivanjem konačnog odgovora na pitanje da li se iza vertiginoznog sindroma krije oštećenje centralnog nervnog sistema.
Zahvaljujući neurološkom pregledu možemo u velikoj meri topografski, ali ne i potpuno etiološki, definisati postojanje oštećenja centralnog nervnog sistema. Prvo i najbitnije je načiniti kliničku distinkciju centralno ili periferno uzrokovanog vertiginoznog sindroma.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns