Broj 9.

Diferencijalna dijagnoza vertiga
Periferni uzroci
Akutni labirintitis Upala labirinta virusne ili bakterijske etiologije
Akutni vestibularni neuronitis Upala vestibularnog nerva, najčešće virusne etiologije
Benigni pozicioni paroksizmalni vertigo Tranzitorne epizode vertiga nastale nakon stimulacije vestibularnog organa, uglavnom nastaju u srednjem životnom dobu i kod starijih, i dva puta su češće kod žena
Holesteatom Cistične akumulacije keratina, uglavnom zahvataju srednje uvo i mastoide
Herpes zoster oticus (Ramsay Hunt sindrom) Vezikularne promene u uvu, uzrokovane reaktivacijom varičela zoster virusa
Menierova bolest Epizode vertiga, gubitka sluha, tinitusa uzrokovane povećanom zapreminom endolimfe u polukružnim kanalićima
Otoskleroza Istanjena ili očvrsla timpanična membrana nastala starenjem ili ponavljanim infekcijama uva
Perilimfatična fistula Komunikacija izmedju srednjeg i unutrašnjeg uva, nastale najčešće posle traume
Centralni uzroci
Tumori cerebelopontinog ugla vestibularni švanomi, infratentorijalni ependimomi, gliomi moždanog stabla, meduloblastomi ili neurofibromatoza
Cerebrovaskularne bolesti Arterijska okluzija, koja uzrokuje moždanu ishemiju ili infarciju, posebno ona koja zahvata vertebrobazilarni sistem
Migrena Epizodične glavobolje, uglavnom unilateralne, pulzirajuće, udružene sa mučninom, povraćanjem, fotofobijom ili fonofobijom, kojima može prethoditi aura
Multipla skleroza Demijelinizacione promene bele mase centralnog nervnog sistema
Drugi uzroci
Cervikalni vertigo Vertigo nastao nakon pokreta glave i vrata
Lekovima indukovan vertigo Neželjene reakcija na uzimanje određenih lekova
Fiziološki Promene raspoloženja, anksioznost, somatizacija, prekomerno uzimanje alkohola

Dijagnoza vertiginoznog sindroma

Nakon što ustanovimo postojanje vertiginoznog sindroma, suočavamo se često sa velikim problemom: utvrditi etiologiju- periferni ili centralni vertigo?

 

Pacijent se žali na nestabilnost

Da li pacijent ima pravi vertigo?

Da

Ne

Da li pacijent uzima lekove koji mogu uzrokovati vertigo?

Nastaviti dijagnostička ispitivanja u pravcu presinkope

Da

Ne

Ukoliko je moguće, obustaviti upotrebu lekova

Obratiti pažnju na vreme javljanja, trajanje tegoba, provocirajuće i pogoršavajuće faktore, udružene simptome I faktore rizika za cerebrovaskularne bolesti

Obaviti klinički pregled glave, vrata, kardiovaskularnog, nervnog sistema, kao i provokativne dijagnostičke testove

Razmotriti diferencijalne dijagnoze. U kojim se sve stanjima javljaju slični klinički znaci?

Uraditi MRI glave kod pacijenata sa fokalnim neurološkim znacima, sa rizik faktorima za cerebrovaskularna oboljenja ili drugim znacima koji ukazuju na centralni uzrok vertiga

Uraditi dopunske laboratorijske ili radiološke pretrage (npr., pregled vratnog dela kičme kod pacijenata sa znacima koji upućuju na cervikalni vertigo)

Uputiti subspecijalisti na dalja ispitivanja ukiuliko konačna dijagnoza još uvek nije postavljena

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns