Broj 9.

Periferno uzrokovan vertiginozni sindrom ima akutniji početak u odnosu na centralni, sa izuzetkom cerebrovaskularnih događaja. (33)
Što se tiče trajanja same epizode vrtoglavice, sa ili bez pridruženih simptoma, u kliničkoj praksi važi pravilo da što duže simtomi bolesti traju, veća je verovatnoća da se radi o centralno uzrokovanom vertiginoznom sindromu. (33)

Poznavanje evolucije izraženosti simptoma i znakova vertiginoznog sindroma, takođe može biti od pomoći u postavljanju dijagnoze. Na primer, u akutnom vestibularnom neuronitisu na samom početku bolesti simptomi bolesti su najizraženiji, da bi se redukovali u narednim danima.
U Menijerovoj bolesti, simptomi i znaci bolesti imaju kreščeno-dekreščendo karakter (minimalni na početku, sa intenziviranjem u daljem toku).
Pacijenti koji se žale na dugotrajnu vrtoglavicu koja traje nedeljama, verovatno imaju psihološku podlogu navedenih tegoba. (32)
U daljoj diferencijalno-dijagnostičkoj obradi pacijenata sa vertiginoznim sindromom treba obratiti pažnju na prisustvo provocirajućih i pogoršavajućih faktora, posebno kod pacijenata sa perifernim uzrokom vrtoglavice. Ukoliko se simptomi bolesti javljaju samo pri promeni položaja glave, kao što je okretanje u krevetu (34), saginjanju i uspravljanju, hiperekstenziji vrata, najverovatnije se radi o benignom paroksizmalnom pozicionom vertigu. (30)
Anamnestički podatak o skorašnjoj virusnoj infekciji gornjih disajnih puteva nam može ukazati na dijagnozu akutnog vestibularnog neuronitisa ili labirintitisa.
Značajan psihološki stres može biti razlog žalbi pacijenta na vertiginozne smetnje. Ovaj uzrok vertiginoznih simptoma i znakova, treba posebno uzeti u razmatranje kod pacijenata kod kojih se ni nakon dopunskih dijagnostičkih ispitivanja ne može otkriti organski uzrok njihovih tegoba. Ovo se često sreće kod pacijenata sa anksioznim i paničnim napadima koji se žale na vrtoglavicu, što može ukazati na hiperventilaciju kao uzrok.
Možda jedna od najvažnijih stavki u diferencijalno-dijagnostičkom razmatranju vertiginoznih tegoba je prisustvo ili odsustvo pridruženih simptoma, kao što su gubitak sluha, bol, mučnina, povraćanje i neurološki simptomi i znaci.
Anamnestički i audiometrijom dokazani gubitak sluha sa velikom verovatnoćom ukazuje na periferni uzrok vertiginoznog sindroma, sa izuzetkom cerebrovaskularnog akcidenta koji zahvata a. auditivu internu i AICA-u. Pojava bola u sklopu vertiginoznog sindroma može nastati usled akutnog oštećenja srednjeg uva, oštećenja temporalne kosti ili meningealne iritacije. (35)
Mučnina i povraćanje se često javljaju kao deo kliničke slike vertiginoznog sindroma koji nastaje u sklopu akutnog vestibularnog neuronitisa, težim napadioma Menijerove bolesti ili epizodama BPPV (30), dok se kod centralno uzrokovanog vertiga retko javljaju. (31)
Neurološki simptomi kao što su slabost ekstremiteta, dizatrija, smetnje vida i sluha, parestezije, izmene stanja svesti, ataksija ili druge promene motornih ili senzornih funkcija ukazuju na centralnu etiologiju vertiginoznog sindroma, kao što su cerebrovaskularne bolesti, intrakranijalni ekspanzivni procesi, demijelinizaciona oboljenja i dr.
Uočeno je da 21-35% pacijenata sa migrenom pati od vertiginoznih smetnji. (32). Međunarodna klasifikacija glavobolja – III izdanje, koristi savremene termine kao migrena sa aurom moždanog stabla (1.2.2.) umesto ranijeg naziva bazilarna migrena, obuhvatajući vrtoglavicu, dizartriju, tinitus, hipakuziju, diplopije, ataksije i poremećaje svesti kao moguće simptome, dok potiljačna lokalizacija bola nije tipična za ovu glavobolju, a dijagnoza se postavlja po principima postavljanja dijagnoze migrene. Zbog visoke učestalosti vrtoglavice kod obolelih od migrene, i obratno, interesantan je predlog ove klasifikacije da se uvede novi entitet vestibularna migrena. (36).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns