Broj 8.

Sanja Pejović
Klinika za neurologiju VMA
Crnotravska 17,
11000 Beograd
e-mail: odnebadozemlje@gmail.com
Recenzent:
Akademik, Vladimir S. Kostić

Kada treba misliti na temporalni arteritis?

Temporalni arteritis (TA), danas poznatiji kao arteritis gigantskih ćelija (GCA) je hronični, sistemski vaskulitis najčešće udružen sa glavoboljom usled inflamatornog procesa na kranijalnim arterijama, posebno granama spoljašnjih karotidnih arterija. Inicijalni okidač koji pokreće proces inflamatorne kaskade i dalje je nepoznat. Naziva se još i kranijalni arteritis, ranije poznat i kao Hortonov arteritis (2,4,5,6), mada je prvi opis ove bolesti dao 1890. godine Sir Jonathana Hutchinsona (1829-1913) i predložio da se zove trombotički arteritis kod starijih: „ Pacijent je stariji čovek koji ima veoma bolna zadebljanja na glavi u vidu „crvenih traka“ koje ga sprečavaju da nosi šešir. Ta crvena, bolna zadebljanja su upaljene i otečene temporalne arterije čije se pulzacije slabo palpiraju. Posle izvesnog vremena bolnost je prestala, crvenilo se smirilo, a temporalne arterije su se pretvorile u zadebljale i krute cevi. Taj stari gospodin živeo je još nekoliko godina bez bilo kakvih drugih manifestacija arterijske bolesti (1)”. Ovo oboljenje je bilo zaboravljeno sve do 1932. godine kada su ga Horton i saradnici opisali pod nazivom “neopisani arteritis temporalnih sudova“. Horton je patohistološki utvrdio da se radi o granulomskom arteritisu temporalne arterije (3) i u njegovu čast kasniji autori predložili su naziv Hortonova bolest (2). Četrdesetih i pedesetih godina XX veka izraz arteritis sa džinovskim ćelijama uvodi patolog Harrison (2,4,5,6) a prvo saopštenje kliničara pod ovim nazivom objavio je Russel 1959. godine. Nakon otkrića kortikosteroida i uočavanja da su podjednako efikasni u terapiji PMR i GCA Paulley i Hughes su prvi prepoznali njihovu povezanost. Do danas postoje sporenja među kliničarima da li su PMR i TA tj. GCA deo iste bolesti. Prvi na našim prostorima TA i PMR opisuju Mićić i Ivković sa saradnicima 1983. godine (5,6). Posle višegodišnjeg izučavanja 2000. godine Mitrović i saradnici su publikovali monografiju pod nazivom „Temporalni arteritis i reumatična polimialgija“ u kojoj su veoma detaljno analizirali svoja iskustva (6).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Sep 2021. >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns