Broj 8.

Ipak, dokazano je da kortikosteroidi imaju mali uticaj na histološke karakteristike ako je prošlo manje od dve nedelje (14 dana) od uvođenja terapije do biopsije.

4. Doppler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata i Doppler krvnih sudova ekstremiteta. Od posebnog značaja u ovoj bolesti je primena UZ pregleda temporalnih arterija gde se može videti zadebljanje zida (vidi se kao halo na aksijalnim presecima) i na ovaj način pomoći u izboru mesta za biopsiju. UZ se može koristiti za detekciju efuzija burzi oba ramena kod pacijenata sa PMR. 5. Magnetna rezonanca (MR) se može primeniti za vizuelizaciju intrakranijumskih lezija, potvrdu ishemija, a u PMR magnetna rezonanca može ukazati na inflamaciju sinovijalnih struktura (što se rentgenskim snimanjem ne može uočiti). Preporučuje se bilateralni MR snimak ramena na kom se može uočiti subakromijalni i subdeltoidni bursitis u ranoj fazi PMR. 6. Pozitronska emisiona tomografija (PET) se može koristiti za kvantifikovanje akumulacija 18-fluorodeoksiglukoze (FDG) u velikim krvnim sudovima što je indikator inflamacije. Značaj ove metode kod pacijenata sa TA ogledao bi se u otkrivanju subkliničke inflamacija velikih krvnih sudova. Senzitivnost i specifičnost ove metode za TA nije potvrđena. Postoje istraživanja koja smatraju da PET otvara novu eru u razumevanju i proceni rasprostranjenosti vaskularnih lezija u TA. Magnetna rezonanca i PET su za sada od manjeg značaja za ranu dijagnostiku obzirom da nisu široko rasprostranjene, samim tim ni lako ni brzo dostupne.

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA:

Diferencijalna dijagnoza TA podrazumeva (12,13,16,17,18,19):

1. Trigeminalna neuralgija: u tipičnim slučajevima zahvata uglavnom drugu ili treću granu trigeminusa, dok je gornja grana zahvaćena u svega 5% slučajeva, karakter bola je lancinirajući, izrazito jak i traje nekoliko sekundi. Idiopatska trigeminalna neuralgija ima najveću incidencu u istoj starosnoj dobi kao i TA. Preko 70% pacijenta sa trigeminalnom neuralgijom reaguje povoljno na lekove koji se daju u terapiji neuropatskog bola u prvom redu karbamazepin.

2. Bolesti sinusa: (povišena telesna temperatura, bol u predelu lica i čela posebno na pritisak, koji se pogoršava pri naginjanju napred, pojačana sekrecija, zapušenost nosa) i drugi otorinolaringološki uzroci: gubitak sluha i vertigo kao posledica TA i smanjenog protoka krvi kroz terminalne kohleovestibularne krvne sudove u odnosu na druge uzroke.

3. Vaskularne lezije retine: aterosklerotske, hipertenzivne, dijabetične, u sklopu sistemskih bolesti veziva itd. Mogu nastati kao posledica okluzije krvnog suda kada nastaje ishemija (na očnom dnu se mogu videti cotton-wool znak, neovaskularizacija ili iregularne vene) ili povećana permeabilnost (edem, eksudacija, hemoragija) detektuju se pregledom očnog dna.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns