Broj 8.

Pad oštrine vida može biti delimičan ili potpun; može zahvatiti jedno ili oba oka; može varirati od amaurosis fugax do stalnog, delimičnog ili potpunog gubitka vida. Pacijenti retko prijavljuju istovremeni gubitak vida na oba oka, ali se može desiti da nisu bili svesti gubitka vida na jednom oku i da su „primetili istovremeni gubitak vida na oba oka“ tek kada je i drugo oko izgubilo vid. Podaci u literaturi su varijabilni i govore o incidenci gubitka vida na jednom oku u rasponu od 8-65%, a za obstrani gubitak vida od 6-36%.

5. Mešovitu formu koja predstavlja sve moguće kombinacije navedenih simptoma i znakova i za koju se smatra da je najčešća.

DIJAGNOZA:

Prema Međunarodnoj klasifikaciji glavobolja (ICHD-II 2004) dijagnostički kriterijumi za glavobolju pripisanu arteritisu džinovskih ćelija (temporalnom arteritisu) su (7,8):

A. Svaka nova glavobolja koja ispunjava kriterijume C i D.

B. Najmanje jedno od sledećeg:

1. Natečena i bolno osetljiva arterija poglavine sa povećanom brzinom sedimentacije eritrocita (SE) i/ili C reaktivnog proteina (CRP);

2. Biopsija temporalne arterije pokazuje arteritis džinovskih ćelija.

C. Glavobolja se javlja u bliskoj vremenskoj vezi sa drugim simptomima i znacima arteritisa džinovskih ćelija;

D. Glavobolja prestaje ili se uveliko poboljšava u roku od 3 dana od započinjanja kortikosteroidne terapije

Navedena klasifikacija je još uvek zvanično u upotrebi, ali je u ovom tekstu neophodno napomenuti da je krajem juna ove godine u časopisu internacionalnog udruženja za glavobolje objavljena beta verzija treće Međunarone klasifikacije glavobolja (ICHD 3 beta) u kojoj se navodi da su dijagnosički kriterijumi za glavobolju u sklopu arteritisa džinovskih ćelija (9):

A. Svaka nova glavobolja koja u potpunosti ispunjava kriterijume pod C

B. Postavljena dijagnoza arteritisa gigantskih ćelija (GCA)

C. Najmanje jedno od:

1. Glavobolja je vremenski povezana sa drugim simptomima i/ili kliničkim i biološkim markerima GCA

2. Jedno ili oba od sledećeg:

a) glavobolja se jasno pogoršava p-aralelno sa pogoršanjem GC

b) glavobolja se značajno popravlja unutar tri dana od započinjanja tretmana visokim dozama kortikostertioida

3. Glavobolja udružena sa parestezijama skalpa i/ili klaudikacijom žvakanja

D. Ne može se bolje objasniti drugim ICHD 3 dijagnozama.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns