Broj 7.

Sabrina I. Hadžiosmanović
Opšta bolnica Pljevlja
Lovćenska bb,
84210 Pljevlja
e-mail: hadziosmanovicsabrina@yahoo.com
Recenzent:
Akademik, Vladimir S. Kostić

 

Epilepsija u generativnom periodu žene

Epilepsija je hronično neurološko oboljenje prisutno u svim životnim dobima, sa posebnim značajem kod žena u generativnom periodu. U svim svojim aspektima (tok bolesti, učestalost i vrsta napada, terapijski modaliteti, polipragmazija, neželjena dejstva medikamenata) epilepsija interferira kako sa biološkim i fiziološkim, tako i emotivnim i socijalnim sferama žene, reperkutujući se na svaku od njih svojom dobno zavisnom specifičnošću.

Shodno tome neophodno je razmatrati sledeće:

1. Uticaj antiepileptične terapije (AET) na spoljašnji izgled žene

2. Uticaj hormonskog statusa žene na epilepsiju (katamenijalna epilepsija)

3. Fertilitet žene i epilepsija

4. Kontracepcija i epilepsija

5. Trudnoća i epilepsija

  • Uticaj epilepsije i AET na trudnoću
  • Uticaj trudnoće na AET i epilepsiju
  • Teratogenost antiepileptika

6. Menopauza i epilepsija

1. Uticaj AET na spoljašnji izgled žene

Spoljašnji izgled žene sa epilepsijom može biti odredjen samim antiepileptikom i uzrastom u kom se primjenjuje što na dugoročnom planu izaziva ne samo njeno nezadovoljstvo svojim fizičkim izgledom već i emotivnu zatvorenost i restriktivnost u socijalnim interakcijama.

Fenitoin reverzibilno dovodi do hiperplazije gingiva i aftoznog stomatitisa što značajno otežava održavanje higijene usne duplje. Mehanizmom hipertrofije subkutanog tkiva, uslovljava karakterističan facijalni dismorfizam sa grubim i oštrim crtama lica, dubokim borama, zadebljalim usnama, uvećanim akrama i naznačenim hirzuitizmom. Fenobarbiton potencira procese metastatskog fibroziranja, ograničenu mobilnost dijelova ekstremiteta i zauzimanje prinudnog položaja. Karbamazepin izaziva pojavu idiosinkratske kožne ospe sa varijabilnim efloresencijama i ekstenzivnošću, udruženih sa sistemskim poremećajima, naročito pri brzom uvodjenju terapijskih doza i polimedikaciji sa valproatima (1). Tokom hronične terapije solima

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Nov 2021. >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns