Broj 7.

početku svakog trimestra i posljednje četiri nedjelje trudnoće. Pojačana kontrola ističe se u slučaju pogoršanja napada, neželjenih efekata, loše komplijanse i komorbiditeta.

Nakon porođaja dinamika metabolizma AET se veoma brzo vraća na bazični. Predlaže se praćenje nivoa AET u serumu tokom prvog mjeseca puerperijuma kako bi se izbjegla njihova toksičnost. Redukcija prethodno korigovanih doza AET je individualna. Ne treba žuriti sa redukcijom barem narednih godinu dana ukoliko je povećanjem doze AET omogućena kontrola napada bez neželjenih dejstava.

Laktacija je još jedan od aspekata trudnoće i puerperijuma koja zahtijeva poznavanje farmakokinetike antiepileptika. Sve preporuke upućuju da porodilju sa epilepsijom treba ohrabrivati na dojenje. Koncentracija antiepileptika u majčinskom mlijeku je obrnuto proporcionalna stepenu vezivanja antiepileptika za proteine plazme majke. Zavisi od vremena uzimanja lijeka i dojenja, sastava i procenta proteina i masti u mlijeku. Intrauterino, plod je sve vrijeme trudnoće bio izložen antiepilepticima i njegovim metabolitima. Dojenjem se stvaraju uslovi za postepenu redukciju i ukidanje izloženosti antiepilepticima uz izbjegavanje razvoja apstinencijalnog sindroma kod odojčeta. Neki antiepileptici smanjuju nivo neonatalnih vezujućih proteina čineći ih toksičnim. Nezrela neonatalna jetra nije u mogućnosti da metaboliše laktacijom dobijene antiepileptike i njihove metabolite što može dovesti do intoksikacije koja se na sreću, sudeći po rezultatima studija, veoma rijetko dešava (55). Najčešći neželjeni efekti laktacijom izazvane intoksikacije antiepilepticima su hipotonija, somnolentnost, nejak plač, otežana degluticija i sukcija do respiratorne depresije u najtežim slučajevima. Savjet porodiljama je da antiepileptičnu terapiju treba uzimati po dojenju, tj. dojiti neposredno pred uzimanje sledeće doze antiepileptika.

5.3. Teratogenost antiepileptika

Primjena antiepileptika u trudnoći povećava rizik od nepravilnog rasta i razvoja ploda intrauterino, rađanja djece male porođajne težine, sa kongenitalnim anomalijama ili malformacijama. Različiti antiepileptici imaju različite, sebi specifične teratogene potencijale koji su dozno zavisni (56). Rizik od kongenitalnih malformacija iznosi 3-9% kod trudnica sa epilepsijom tretiranih antiepilepticima u odnosu na 1-2% u zdravoj populaciji. Pri monoterapiji učestalost malformacija je 4-6%; pri politerapiji 6-17% (57). Učestalost anomalija pri

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns