Broj 7.

kontrolisana prije same koncepcije, manja je vjerovatnoća da tokom trudnoće dođe do egzacerbacije što je navedeno u EURAP izvještaju (48). Kod 63,6% ispitanica nije registrovana izmjena u broju napada; 92,7% tokom cijele trudnoće bilo je bez napada. U istoj studiji, navodi se da egzacerbacija epileptičnih napada tokom trudnoće prisutna je u 17,3% bolesnica, dok u remisiju ulazi 15,9% trudnica. Poređenjem EEG zapisa prije i tokom trudnoće ne bilježi se porast epileptiformnih pražnjenja (49). Status epilepticus je rijetka komplikacija u manje od 1% trudnoća (50). EURAP studija ističe da je taj broj manji od 0.2%. Napadi tokom porođaja javljaju se u 2.7-3.5% trudnoća ističući devetorostruko povećanje rizika od napada u prvih 24h nakon porođaja (51).

Najvažniji precipitirajući faktori za epileptični napad u trudnoći su loša komplijansa i izmijenjen režim spavanja, zatim stresni psihosocijalni faktori, visok nivo estrogena i izmijenjena farmakokinetika AET (52). Neredovno i neregularno uzimanje AET zbog nauzeje i povraćanja, redukovanog gastričnog motiliteta, straha od potencijalnih neželjenih dejstava AET na fetus u blizu 70% slučajeva razlog su loše kontrole napada.

Nivo izloženosti antiepilepticima se tokom trudnoće mjenja i zavisi od vrste antiepileptika i puteva njegovog metabolisanja u organizmu. Pad serumskih koncentracija gabapentina, pregabalina i lacosamida je uslovljen povećanjem renalnog klirensa. Valproati se velikim afinitetom vezuje za proteine plazme (96%) i njegov matabolizam je posredovan sistemom citohroma 450. Zabilježen je pad u koncentraciji levetiracetama za sada nepoznatim mehanizmom (53). Monoterapija lamotriginom praćena je pogoršanjem epilepsije u 39% trudnoća (54). Povećan klirens lamotrigina prisutan je tokom cijele trudnoće, naročito u posljednjem trimestru (65-300%). To se odnosi in a okskarbazepin. Ipak dobro poznavanje farmakokinetike AET čini njihovu primjenu u trudnoći optimalnom.

Postavlja se pitanje značaja monitoringa serumskih koncentracija antiepileptika, preporuka za istim i titriranja doza prema rezultatima monitoringa. Prema preporukama Američke neurološke akademije i Američkog epileptološkog društva obavezan je monitoring koncentracija lamotrigina, karbamazepina, fenitoina i topiramata tokom trudnoće. Praćenje nivoa levetiracetama i okskarbazepina je uslovno. Ne postoje jasni dokazi o značaju monitoringa nivoa fenobarbitona, valproata, primidona, gabapentina, pregbalina, zonisamida i etosukcimida (55). Referentnim uzima se serumski nivo AET prekonceptivno i poredi se sa koncentracijom AET na

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns