Broj 7.

epilepsijom (38). Trudnice sa epilepsijom imaju dva puta veću učestalost antepartalnih vaginalnih krvarenja; 70-80% u drugom trimestru trudnoće; tri puta češće kod trudnica tretiranih višestrukom antiepileptičnom terapijom (39). Antiepilepticima indukovan deficit folne kiseline i alteracija matabolizma vitamin K zavisnih fakora koagulacije pretpostavljeni su uzroci kasnih vaginalnih kraveranja i indikatori su rizika od produženog postpartalnog krvarenja.

Incidenca hipertenzivne bolesti trudnoće kod žena sa epilepsijom je do dva puta veća kod prvorotki. Kao faktor rizika za nastanak preeklampsije ističe se gojaznost i monoterapija karbamazepinom, povećavajući rizik od placentarnog krvarenja (40). Bilježi se veći procenat indukovanih porođaja kao i porođaja carskim rezom shodno akutnim komplikacijama trudnoće. Jedan od razloga odluke za porođaj carskim rezom je strah od neizvjesnosti i nepredvidivosti koje nosi porodjaj žene sa epilepsijom kako od strane same trudnice tako i ginekologa akušera. U 62,8% porođaj se odvija normalnim putem, per vaginam. Veća učestalost prematurnih kontrakcija, spontanih i prevremenih porođaja zapažena je kod trudnica koje puše. Takodje je veća učestalost karlične prezentacije (41).

Pored povećanja perinatalnog mortaliteta kod trudnica sa epilepsijom, povećan je i broj mrtvorođene djece kao i neonatalnih smrti (42). U 17.3% terminskih trudnoća rađaju se djeca sa malom porođajnom težinom i smanjenom gestacionom starosti ploda; dva puta više u odnosu na normalne trudnoće (43). Apgar score manji od 7 u prvoj minuti svog života ima 11% neonatusa (44). Neonatalno krvarenje je uzrok neonatalne smrti u 10-30% novorođenčadi u prvih 24h po rođenju. Uzrokovano je redukcijom vitamin K zavisnih faktora koagulacije kod novorođenčadi čije su majke tretirane induktorima hepatičkih oksidativnih enzima (45). Kako bi se prevenirala ova vrsta komplikacije preporučuje se profilaktička primjena 1 mg vitamina K i.m kod novorodjenčeta (46). U slučaju da se krvarenje ipak javi neophodna je urgentna administracija svježe smrznute plazme.

5.2. Uticaj trudnoće na AET i epilepsiju

Prediktor potpune remisije epilepsije u trudnoći (84-92%) je izostanak napada u periodu od najmanje 9 mjeseci prije koncepcije (38). Rizik od pogoršanja zavisi od dužine trajanja bolesti, kontrole napada prije trudnoće i vrste napada. Češće egzacerbacije navode se kod parcijalnih epilepsija, i to kompleksno parcijalnih napada (47). Ukoliko je epilepsija dobro

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns