Broj 7.

Infertilitet kod žene sa epilepsijom može biti uzrokovan aktuelnim epileptičnim sindromom. Poremećaji menstrualnog ciklusa prisutni su kod 50% bolesnica sa TLE (18). Funkcionalna povezanost struktura temporalnog režnja i hipotalamusa je mogući mehanizam hipofertiliteta kod TLE. Epileptogena aktivnost neuronske mreže temporalnog režnja odražava se na hipotalamusno-hipofiznu osovinu alteracijom ulaznog signala iz limbičkog sistema i jedara hipotalamusa odgovornih za regulaciju, produkciju i sekreciju reproduktivnih hormona (21).

Međusobna interakcija antiepileptika i endokrinih hormona je veoma kompleksna. Odigrava se na svim nivoima reproduktivne osovine. Za sada ne postoji jasna kauzalnost između pojedinih kategorija osim za izvjesnu determinisanost androgenizma uzrokovanog primjenom valproata. Isojarvi 1993.godine uočava veću učestalost sindroma policističnih ovarijuma i hiperandrogenizma prilikom primjene valproata, koja koincidira sa porastom tjelesne težine (22). Primjenom karbamazepina i lamotrigina, androgenemija ostaje u referetnom opsegu, iako je 33% žena tretiranih karbamazepinom imalo seksualnu disfunkciju (23). Polimedikacija značajnije doprinosi neregularnim menstrualnim ciklusima.

4. Kontracepcija i epilepsija

Aktivno učešće u očuvanju i unaprijeđenju reproduktivnog zdravlja i planiranju porodice podrazumjeva dobro poznavanje i pravilno opredjeljenje u izboru kontraceptivnog sredstva. Kontraceptivne metode se dijele na mehaničke i hemijske, odnosno hormonske. Oralni hormonski preparati su jedna od savremenih metoda kontracepcije. Uzajaman odnos komedikacije antiepilepticima i oralnim kontraceptivima ogleda se u njihovoj metaboličkoj interakciji baziranoj na sposobnosti AET da indukuju enzime i posreduju u metaboličkim putevima egzogenih steroida i njihovih intermedijarnih produkata što u datom momentu čini kontracepciju insuficijentnom. Godišnja stopa neplaniranih trudnoća i pored adekvatne hormonske kontracepcije je za 5-25% veća kod bolesnica tretiranih antiepilepticima (24). Monoterapija karbamazepinom redukuje koncentracije noretinidrona i etinil-estradiola za 42-58% (25). Okskarbazepin smanjuje nivo etinil estradiola i levonorgestrola pri dnevnim dozama od 1200 mg. Felbamat redukuje nivo serumskog slobodnog estrogena. Lamotrigin i topiramat ne interferiraju sa metabolizmom steroidnih hormona, ali redukuju nivo levonorgestrola za 20%, čineći kontracepciju čistim progesteronskim preparatima neefikasnom u 12% bolesnica (26). Noviji antiepileptici (gabapentin, levetiracetam, pregabalin, tiagabin,

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns