Broj 7.

premenstrualno pogoršanje egzistirajuće epilepsije (10). Drastičan porast serumskog estradiola dovodi do egzacerbacije u preovulatornoj fazi. Predominantnost progesteronskog uticaja determiniše najmanju učestalost epileptičnih napada u srednjoj lutealnoj fazi (11).

Katamenijalna epilepsija kao poseban entitet farmakorezistentne epilepsije kod bolesnica sa relativno dobro regulisanom intermenstrualnom epilepsijom, postavlja nezahvalan zadatak ordiniranja adjuvantne, intermitente medikacije uz redovnu AET. Ciklična supstitucija progesteronom tokom lutealne faze prva je linija izbora kod anovulatornih ciklusa. U tromjesečnom periodu praćenja zabilježen je pad frekvence epileptičnih napada kod 72% ispitanica (12). Klomifen-citrat smanjuje učestalost napada za 50% kod bolesnica sa kompleksnom parcijalnom epilepsijom i anovulatornim menstrualnim poremećajima. Budućnost tretmana katamenijalne epilepsije predstavljaju sintetski analozi neurosteroida (13). Modaliteti nehormonskog tretmana podrazumjevaju kratkotrajno, premenstrualno uvodjenje acetazolamida i klobazama. Djelotvornost inhibitora ugljene anhidraze dokazana je u retrospektivnoj studiji kod 30-40% ispitanica sa temporalnom, ekstratemporalnom, generalizovanom i neklasifikovanom epilepsijom (14). Rezistentnost na benzodijazepine indukovana relativnim deficitom neurosteroida dovodi u pitanje njihovu efikasnost u profilaksi egzacerabacije napada. Praksa je pokazala dobar efekat intermitetne primjene klobazama (Frisium) u večernoj dozi 10-20 mg, 7-10 dana, perimenstrualno (15).

3. Fertilitet žene i epilepsija

Žene sa epilepsijom češće se susreću sa problemom infertiliteta. Stopa fertiliteta kreće se u opsegu 33%-100%, sa padom 15-30% u odnosu na zdravu kontrolu (16). Mogući razlozi, pored kompleksnosti same bolesti i dugotrajne medikacije, su socijalni, psihološki i ekonomski faktori. Žene sa epilepsijom imaju smanjen libido, žale se na dispareuniju i učestaliji vaginizam (34%) (17). Više od trećine bolesnica suočava se sa poremećajima menstrualnog ciklusa u vidu a/oligomenoreje, intermenstrualnog krvarenja i prolongirane metroragije (18). U prosjeku 10% menstrulanih ciklusa je anovulatorno kod zdravih žena, kod bolesnica sa epilepsijom temporalnog režnja (TLE) čak 35%, češće kod žena sa lijevom temporalnom epilepsijom, starosti 24-30 godina, sa ciklusima dužim od 28 dana (19). Anovulatorni ciklusi kod žena sa generalizovanom epilepsijom prisutni su u 27% ispitanica, gdje se kao prediktor ovulatorne insuficijencije uzima tretman valproatima u najmanje trogodišnjem periodu (20).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns