Broj 7.

monoterapiji je 15% (58). Teratogenost lijeka determinisana je i genskim polimorfizmom jedinke za enzime uključene u metabolisanje određenog antiepileptika (59).

Teratogenost starih antiepileptika potvrđena je novijim studijama. Za novije antiepileptike u ovom trenutku postoje samo naznake teratogenosti na animalnim modelima ispitivanja. Najčešće malformacije su defekti u zatvaranju nervne cijevi, palatoshiza, labium leporinum, srčane, urogenitalne mane i skeletni deformiteti. Hipoplazija distalnih falangi, facijalni dismorfizam i druge stigme fetalnog konvulzinvog sindroma su anomalije koje se tokom rasta djelimično koriguju (60). Na animalnim modelima potvrđeno je da tiagabin, okskarbazepin i levetiracetam nisu teratogeni. Teratogenost zonisamida, gabapentina i vigabatrina se odnosi na povećanu učestalost skeletnih anomalija i na narušenu osifikaciju dugih kostiju (61). Bitan, ali manje očigledan neposredno po rođenju, je odložen i usporen psihomotorni postnatalni razvoj kao i postizanje slabijeg uspjeha u školi kod djece koja su intra-utero bila izložena antiepilepticima (62). Na testovima inteligencije, djeca perinatalno izlagana valproatu ostvarivala su rezultate za 30% lošije u odnosu na kontrolnu grupu (61). Usporenom psihomotornom razvoju po rođenju značajno doprinose i učestali konvulzivni napadi tokom trudnoće.

Na osnovu preporuka Američke neurološke akademije i Američkog epileptološkog društva potrebno je izbjegavati primjenu valproata (u mono- ili politerapiji) u prvom trimestru trudnoće (63). Ukoliko je neizbježno, preporuka je dnevna doza do 1000 mg podijeljena u 2-3 doze uz obaveznu supstituciju folatima. Monoterapija je neprikosnovena u trudnoći. Ukoliko se koncepcija već desila, nema smisla za izmjenom antiepileptične terapije jer je plod već izložen lijeku u periodu organogeneze. Lamotrigin, i pored najmanje rizičnog teratogenog profila, nije pogodan za monoterapiju zbog velikih oscilacija serumskih koncetracija i neophodne supstitucije. Novi antiepileptici su shodno svom teratogenom potencijalu većinom svrstani u C grupu te pri njihovoj primjeni treba biti obazriv.

Pojačan antenatalni ginekološki nadzor podrazumjeva detaljan transvaginalni (anatomski) ultrazvučni pregled između 11-14. nedjelje gestacije i transabdominalnog ehosonografskog pregleda izmedju 20-22. nedjelje gestacije koji se potom ponavlja na tri nedjelje. Koncentracija alfa fetoproteina kao markera razvoja nervnog sistema određuje se u 16. nedjelji u serumu majke i u amnionskoj tečnosti dobijenoj amniocentezom u periodu 14-16. gestacijske nedjelje.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns