Broj 6.

većom fizičkom onesposobljenošću (25, 27, 18, 30, 41). Međutim, dvije studije Brunett i sar. i Rothwell i sar. nisu pokazale korelaciju između EDSS skora i kvaliteta života, izuzev u domenu fizičkog funkcionisanja (42, 43).

3.9. Seksualne i sfinkterijalne disfunkcije

Seksualna i sfinkterijalna disfunkcija su značajno češći poremećaji kod ljudi oboljelih od MS nego u zdravoj populaciji. Rezultati studija Zorzona i sar. pokazuju da je seksualna disfunkcija je bila prisutna u 73,1% slučajeva oboljelih od MS, 39,2 % oboljelih od drugih hroničnih bolesti, te 12,7% zdravih kontrola. Muškarci su u većem procentu prijavljivali ove poremećaje nego žene (44). Zorzon i sar. su 2001 godine, poslije dvogodišnjeg praćenja, uočili postojanje seksualne disfunkcije kod većeg broja ispitivanih bolesnika u odnosu na prethodnu studiju, te značajno pogoršanje ranije postojećih simptoma, na šta su djelimično imale uticaj depresija i anksioznost takođe detektovane kod ove populacije (45). Slične rezultate dobili su i Nortvedt i sar. i pokazali visoka pozitivna korelacija između seksualne disfunkcije i fizičke onesposobljenosti i Demirkiran i sar. (46, 47). Prema podacima iz studije provedene 2008. godine sa 109 bolesnika oboljelih od MS iz Srbije seksualna disfunkcija je identifikovana kod 84% muškaraca i 85% žena, i značajno uticala na sniženje kvaliteta života kod žena u svim domenima skale MSQoL-54 osim bola, a kod muškaraca u svim domenima iste skale (48).

3.10. Trajanje bolesti

U studiji Amato i sar. dobijena je statistički značajna negativna korelacija imeđu dužine trajanja bolesti i mentalnih i fizičkih skorova kvaliteta života (17). Pugliatti i sar u svom istraživanju su ispitivali uticaj dužine trajanja bolesti na subskale SF-36 upitnika i nisu uočili značajnu korelaciju (36). Murphy i sar. su identifikovali značajnu negativnu korelaciju između dužeg trajanja bolesti i domena fizičkog funkcionisanja i generalnog zadovoljstva zdravstvenim stanjem (37). U studiji Robinson i sar. trajanje bolesti je značajno negativno korelisalo sa svim skorovima kvaliteta života (38). U istraživanju Canadien Burden of Illness Study Group s trajanjem bolesti padali su skorovi na subskalama fizičkog funkcionisanja SF-36 skale, dok nije bilo uticaja na mentalne skorove (39). Pfennings i sar. su utvrdili da duže trajanje i teža forma bolesti imaju negativan uticaj na sve aspekte kvaliteta života (32). Benito-Leon i sar. navode da je duže trajanje bolesti imalo značajan uticaj na sniženje skorova kvaliteta života u svim domenima izuzev socijalnog funkcionisanja (31). Fruehwald i sar. nisu uočili uticaj dužine trajanja bolesti na kvalitet života (40).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns