Broj 4.

Zaključak

Nekada prvi imitator, multipla skleroza, ili drugi, neuroborelioza, svakako imaju svog takmaca u epilepsiji, jer nema tog somatosenzornog simptoma, motornog ispada ili poremećaja u sferi svesti, odnosno ponašanja, koji ne mogu biti epileptični napad. Višegodišnje iskustvo i rad lekara kliničara omogućiće mu da se suoči sa najvećim brojem ovih pacijenata, a epileptolozima da na sebe preuzmu teret farmakorezistentnih.

Razlikovanje simptomatskih od neprovociranih (spontanih) epileptičkih napada je preduslov adekvatnog izbora odgovarajuće terapije i za odluku da li tretirati napad ili ne. Idiopatske generalizovane epilepsije svakako treba lečiti sem u par slučajeva, osnovni problem je definisati ih i izboriti se sa farmakorezistencijom.

Simptomatski napadi se tretiraju odgovarajućom (simptomatskom), ali ne i antiepileptičnom terapijom sem u početku bolesti, tokom zbrinjavanja bolesnika, odnosno u onim slučajevima kada se napadi nastavljaju i posle otklanjanja uzroka koji ih je izazivao. Kumulativni dvogodišnji rizik za ponavljanje napada iznosi 51%. Za odluku o uvođenju terapije iznad svega bitni su i rizik faktori za ponovljeni napad: “remote” epileptični napad, napad nakon moždanog udara imajući u vidu tip i lokalizaciju, napadi između ponoći i 9h ujutro, status epilepticus ili multipli napadi tokom 24h, kao inicijalni “remote” simptomatski napadi, parcijalni napadi, istorija neurološkog deficita od rođenja kao što su cerebralna paraliza i patološki nalaz na KT endokranijuma. Epileptiformne promene u EEG višestruko povećavaju rizik od ponovljenog napada.

Kontrola parcijalnih i drugih napada koja se teško postiže, primena AET u uzrastu kada se primenjuju ili očekuje primena mnogih drugih lekova, obzirom na interakcije i razvoj farmakorezistencije, zahteva multidisciplinaran pristup u lečenju epilepsija. Razvoj novih molekula, sa manje neželjenih dejstava, definisanje kriterijuma, usaglašavanje protokola i novih dijagnostičkih procedura ostavljaju prostora za uspešnije rezultate u lečenju i veći kvalitet života koji su nam povereni.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns