Broj 4.

Dakle, potrebno je razdvojiti epileptični napad od drugog paroksizmalnog događaja, potom utvrditi da li se radi o fokalnom ili generalizovanom napadu, zatim odrediti tip napada (tipska dijagnoza) i odgovarajući sindrom (sindromska dijagnoza). Sledi izbor odgovarajućeg antiepileptika i tako se dolazi do drugog problema, farmakorezistencije. U već pomenutoj studiji Kwana i Brodija, na 525 pacijenata, (1984/1997) čak 63% pacijenata je bilo bez napada tokom jedne godine. Puna remsija napada je bila slična između bolesnika tretiranih prvim lekom 67% i onih tretiranih novim pojedinačnim lekom – 69%. U grupi predhodno nelečenih pacijenata (470) bilo je 47% bez napada sa prvim i još 14% pacijenata sa drugim ili trećim AEL. U celini gledano, od ukupnog broja bolesnika, još 11% će odreagovati na drugi ili treći lek. Zaključci studije su da pacijenti koji su imali više napada pre tretmana i oni koji nisu odreagovali na prvi lek najverovatnije imati farmakorezistentnu epilepsiju. Studija Mattsona (1994) godine daje slične rezultate, gde je 65% pacijenata sa dobrom kontrolom napada, još 11% ima istu na dvojnoj terapiji i još samo 5% (treća grupa) bolesnika postiže dobru kontrolu napada na politerapiji.

U prvih godinu dana od početka lečenja mogu da se razlikuju 3 vrste epilepsija: farmakosenzitivne (80-90% istih, od kojih je 60 do 70% epilepsija koje reaguju na svaku farmakoterapiju i epilepsije koje reaguju na najbolju moguću terapiju, 10-20%); zatim farmakorezistentne sa 10-20% zastupljenosti i epilepsije koje ne reaguju na farmakoterapiju. Ova podela kao i utvrđivanje fokalnog ili generalizovanog karaktera, tipa napada i sindromske dijagnoze su bitni za izbor leka i i nagoveštaj efikasnosti terapije.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns