Broj 4.

Epilepsija se definiše kao hronična bolest koju odlikuje predispozicija ka ponavljanim epileptičkim napadima, dok se simptomatske epilepsije javljaju u vreme akutne bolesti koja zahvata mozak i kod sistemskih bolesti sa poremećajem funkcija mozga. To zapravo znači da je dva ili više spontanih napada dovoljno za dijagnozu epilepsije. Za izbor odgovarajuće terapije, a pre svega, za odluku da li tretirati napad ili ne, bitno je razdvajanje upravo simptomatskih (provociranih) od spontanih (neprovociranih) napada. Za dijagnozu epilepsije i dalje je bitan, ali ne i neophodan, elektrofiziološki korelat dobijen elektroencefalografijom. Dijagnoza je dalje klinička, naročito u slučaju spontanih napada, a odluka i izbor su individualni i zavise od slučaja do slučaja, i pored svih smernica koje postoje, ali su i danas nedovoljne.

Muški pol je pogođen češćim oboljevanjem od mnogih neuroloških i drugih, teških bolesti, kao i kraćim prosečnim životnim vekom. Iako ima rezultata koji ukazuju da nema razlike u oboljevanju prema polu, najveći broj studija pokazuje suprotno. Postoji jedna mala prednost koju epilepsija ‘daje’ muškarcima, te se i češće javlja kod njih. Izuzetak je studija Annegersa i saradnika (1986) koji nalazi češće epilepsiju kod žena, na terenu nepoznate etiologije epilepsije, a kod muškaraca je češća kada se radi o urođenoj malformaciji ili leziji od rođenja, dok kod simptomatskih epilepsija ne nalazi razlike između polova. Ima i drugih sličnih rezultata, ali bez iskazane statistički značajne razlike.

Prema zvaničnim podacima, stopa incidencije varira od 7 do 45 na 100 000, dok je u nerazvijenim i zemljama u razvoju i nekoliko puta veća. Za nas je bitna specifična incidencija prema polu i uzrastu. Najveće vrednosti se dostižu u prvoj i poslednjim decenijama života, znači kod dece i kod starijih. Od 60 godine stopa novoobolelih raste sa 25/100 000, do 50/100 000 u 65. godini života, i ima dalju tendenciju rasta. Kada je o polu reč, epilepsija se javlja kod muškaraca sa stopom od 51.8 na 100 000 i kod žena sa stopom od 46.2 na 100 000.

Prevalencija varira od 150/100 000 do 2760/100 000 u opštoj populaciji. U studijama iz SAD (značajna ulaganja u istraživanje, respektabilan broj ispitanika) u periodu između 45 i 65 godine stopa prevalencije iznosi do 700/100 000.

Nepopularna ali nezaobilazna tema mortaliteta, definisana standardizovanom stopom mortaliteta iznosi 1.4/100 000 pa sve do 8/100 000 smrtnih slučajeva kod bolesnika sa epilepsijom. Viša je kod muškaraca nego žena, i viša u starijih, raste u periodu od 45. do 65. godine. Incidenca SUDEP-a (engl. „Sudden Unexpected Death of Epileptic Patient“) je 25 puta veća kod bolesnika sa epilepsijom, češće kod odraslih i kod muškog pola.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns