Broj 3.

Zaključak

Moždani udar je teška bolest dečijeg uzrasta sa rastućom incidencom. U cilju adekvatnog prepoznavanja, pravovremene dijagnostike i pravilnog lečenja, nameće se potreba za velikim, internacionalnim, multicentričnim studijama.

Kod dece ishemijski moždani udar, u prvom redu, karakteriše kasno postavljanje dijagnoze. Ipak, postoje aktivnosti koje u značajnoj meri mogu da skrate vreme potrebno za postavljanje dijagnoze: 1) aktuelizacija činjenice u svesti lekara i građana da ishemijski moždani udar kod dece postoji, kroz osmišljene edukativne programe; 2) obezbeđenje urgentnog transporta dece sa sumnjom na moždani udar u adekvatnu zdravstvenu ustanovu; 3) formiranje specijalnih timova za moždani udar pri pedijatrijskim zdravstvenim ustanovama i 4) izrada specifičnih neuroimidžing protokola za ranu detekciju ishemijskog moždanog udara. Sve ove mere mogu značajno da ubrzaju dijagnozu ishemijskog moždanog udara i time omoguće primenu trombolitičke terapije koja je znatno poboljšala ishod ishemijskog moždanog udara kod odraslih. Ovim aktivnostioma bi se u velikoj meri skratilo vreme bolničkog lečenja, smanjili troškovi, ali i uticalo na smanjenje ogromnog socijalnog tereta dece obolele od MU i njihovih porodica.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns