Broj 3.

homocistinurija. Do razvoja CVT češće dovode infekcije sinusa, srednjeg uva, vrata i meningea a favorizuju je i sva patološka stanja koja dovode do dehidratacije.

Klinička slika

Klinička prezentacija IMU kod dece uglavnom zavisi od uzrasta deteta i od veličine i lokalizacije lezije. Kod dece mlađe od godinu dana MU se uglavgnom prezentuje epileptičnim napadima, dok se kod starije dece češće javljaju fokalni neurološki znaci. Dominantan simptom kod novorođenčadi i odojčadi su žarišni epileptički napadi koji često zahvataju jedan ekstremitet a potom hipotonija i smetnje disanja, odnosno apnea. Kod starije dece najčešći su žarišni neurološki znaci (hemipareza, disfazija, ispadi u vidnom polju) a potom epileptički napadi i izmene stanja svesti i kognitivnog funkcionisanja. Hemipareza, sa ili bez afekcije facijalnog nerva i disfazije, nalazi se kod 70-80% dece, dok se glavobolja nalazi u 30% i tada diferencijalno dijagnostički treba misliti na hemiplegičnu migrenu (3). Klinička prezentacija CVT je često diskretna i ne zavisi od uzrasta deteta. Dominatni simptomi su glavobolja, mučnina i povraćanje, epileptički napadi, izmena stanja svesti i žarišni neurološki znaci u slučaju razvoja venskog infarkta, intracerebralnog ili subduralnog krvarenja.

Dijagnostička evaluacija

Za sada ne postoje publikovane, opšteprihvaćene, preporuke za dijagnostičku evaluaciju kod dece sa sumnjom na IMU. U dostupnoj literaturi se najčešće citiraju preporuke britanske pedijatrijske asocijacije (Pediatric Stroke Working Group British Pediatric Association) publikovane 2004. godine i Američke kardiološke asocijacije iz 2008. godine (American Heart Association Stroke Council) (10).

Cilj dijagnostičke evaluacije dece sa sumnjom na IMU je potvrda dijagnoze, odnosno isključenje drugih, nevaskularnih uzroka koji mogu da imitiraju IMU, a zatim i etiološka dijagnoza. Dijagnoza IMU se zasniva na anamnezi, somatskom i neurološkom pregledu i na rezultatima dopunskih dijagnostičkih metoda.

U anamnezi treba obratiti pažnju na početak i dinamiku razvoja simptoma, na prisustvo ranijih srčanih poremećaja, infekcija, povreda glave i vrata kao i na hereditarno cerebrovaskularno opterećenje.

U somatskom pregledu, neophodna je korektna kardiološka elaboracija kao i pregled karotidnih arterija (puls i auskultacija), dok u neurološkom nalazu treba obratiti pažnju na svaku asimetriju u motilitetu koja može biti znak žarišne cerebralne disfunkcije.

Među dijagnostičkim protokolima za MU ističe se protokol Lyncha iz 2004. godine koji predstavlja dijagnostički algoritam sa precizno utvrđenim redosledom dijagnostičkih postupaka koji treba da omoguće postavljanje etiološke dijagnoze (6). Prema ovom protokolu, prvi dijagnostički korak kod sumnje na IMU je imidžing mozga i to MRI mozga. Ipak, u

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns