Broj 2.

Natalizumab

Natalizumab (Tysabri®) je monoklonalno humanizovano AT koje ima za cilj VLA-4 integrin. Ovi integrini su nadjeni na površini svih leukocita osim neutrofila i predstavljaju bidirekcione signalne molekule. Ulazak leukocita u centralni nervni sistem regulisan je interakcijom adhezionih molekula na površini aktiviranih leukocita i njihovih liganda na vaskularno endotelnim ćelijama krvno-moždane barijere. Natalizumab blokira vezivanje adhezionih molekula na površini aktiviranih limfocita i monocita (VLA4) sa njihovim endotelnim ligandima (VCAM1), inhibirajući prolazak leukocita preko krvno-moždane barijere i redukujući na taj način stepen inflamacije u centralnom nervnom sistemu.

AFFIRM trajal je poredio efekte primene 300mg natalizumaba jednom mesečno sa placebom Ovo ispitivanje je pokazalo redukciju održavajuće progresije onesposobljenosti za 42% i redukciju akumulacije novih ili povećanih T2 lezija tokom dve godine od 83%, kao i redukciju godišnje relapsne stope za 68%. Najčešći neželjeni efekti bili su zamor i alergijske reakcije (3). SENTINEL studija je analizirala efekte kombinovane primene 300mg natalizumaba jednom mesečno sa IFNB-1a u odnosu na pacijente na monoterapiji sa IFNB-1a. Kombinovana terapija rezultovala je u 24% redukcije progresije održavajuće onesposobljenosti, sniženjem godišnje relapsne stope (0,34 prema 0,75 u grupi sa monoterapijom IFNB-1a) i smanjenjem broja novih ili uvećanih T2 lezija na MRI (0,9 prema 5,4). Od neželjenih efekata evidentirani su anksioznost, faringitis, periferni edemi ali i dva slučaja PML od kojih je jedan bio fatalan (4).

Najozbiljniji neželjeni efekat primene natalizumaba je mogućnost pojave PML. Rizik od pojave PML je nizak u prvoj godini terapije a raste u drugoj godini tretmana. PML može imati letala ishod kod oko 19% bolesnika.

Natalizumab se daje intravenskom infuzijom jednom mesečno u dozi 3-6mg/kg telesne težine. Natalizumab je odobren od strane FDA i EMA za tretman RRMS kao imunomodulatorna terapija za pacijente sa MS koji imaju nedovoljan odgovor na IFNB sa ≥1 relapsa tokom prethodne godine na terapiji i ≥9T2 lezija ili >1 Gadolinijum pojačane (Gd+) lezije ili za pacijente sa rapidnim razvojem ozbiljne MS ≥2 onesposobljavajuća relapsa u prethodnoj godini i >1 Gd+ lezije ili povećanja T2 opterećenja.

Alemtuzumab

Alemtuzumab je od 2001.g. odobren kao monoterapija za tretman hronične limfocitne leukemije. To je humanizovano monoklonsko antitelo usmereno na CD52 glikoprotein eksprimiran na površini zrelih

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns