Broj 2.

Dejan Savić

Klinika za neurologiju, Klinički centar Niš
Bulevar Zorana Đinđića 48.
email: dejanvelsavic@gmail.com

 

Terapijske novine u multiploj sklerozi

U lečenju pacijenata sa multiplom sklerozom, uz tretman akutnih pogoršanja, postoje tri vrste terapija: terapija usmerena na redukciju biološke aktivnosti bolesti sa ciljem preveniranja i odlaganja budućeg neurološkog oštećenja (terapija koja modifikuje prirodni tok bolesti); simptomatski tretman specifičnih kliničkih problema i tretman usmeren na reparaciju neuralnog oštećenja uzrokovanog multiplom sklerozom (MS). 1993.g. Food and Drug Administration (FDA), na bazi rezultata placebo kontrolisanog trajala (1,2), odobrila je primenu interferona beta-1b (IFNB-1b) za tretman pacijenata sa relapsno-remitentnom formom bolesti (RRMS) u SAD, nakon čega je usledilo odobravanje primene nekoliko drugih imunomodulatornih preparata u SAD, Kanadi i Evropi. Ovim dogadjajem je započela era terapije koja modifikuje prirodni tok bolesti u MS. Nova terapijska dostignuća su stvorila nove nade za pacijente ali i nove izazove za neurologe koji se bave lečenjem multiple skleroze. Injekciona imunomodulatorna terapija pokazala se efikasnom i sigurnom ali je i dalje postojao veliki broj pacijenata sa suboptimalnim odgovorom ili bez odgovora na terapiju. Traganje za novim terapijama rezultiralo je uvodjenjem monoklonskog antitela natalizumaba 2004.g. na bazi jednogodišnjih rezultata trajala AFFIRM i SENTINEL. Primena istog preparata je nakon pojave dva slučaja progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) privremeno suspendovana do 2006.g. kada je ponovo od strane FDA odobrena za primenu kao monoterapija RRMS uz upozorenje na rizik nastanka PML a zatim i od strane European Medicines Agency (EMA). Povećanje efikasnosti terapije bilo je praćeno i porastom terapijskih rizika nakon čega je otvorena široka diskusija o proračunavanjima odnosa koristi i rizika u terapiji i kliničkom rukovodjenju rizikom. Novo terapijsko dostignuće predstavlja i razvoj peroralnih preparata. Tako su FDA i EMA 2010.g. odobrile primenu Fingolimoda u terapiji pacijenata sa RRMS, a Cladribin je najpre 2010.g. registrovan za lečenje MS u Australiji i Rusiji da bi nakon odbijanja registracije od strane FDA i EMA 2011.g. bio povučen i sa ovih tržišta.

Monoklonska antitela

Monoklonska antitela su antitela specifična za jedan antigen koja primenjena u terapiji predstavljaju visoko selektivnu grupu lekova. Monoklonska antitela svoje efekte ostvaruju direktnim atakom na ćelije različitim mehanizmima ali isto tako mogu svojim vezivanjem samo blokirati biološke efekte ciljnog molekula. Od 1970-tih godina ispituje se primena monoklonskih antitela u tretmanu imunski posredovanih poremećaja a početak njihove primene u MS vezuje se za primenu natalizumaba.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns