Jun, 2015.

Neuropatski bol – terapijske mogućnosti

Neuropatski bol nastaje kao rezultat oštećenja ili disfunkcije sistema koji je normalno odgovoran za prenos bola. Može biti rezultat heterogene grupe poremećaja koji pogađaju periferni ili centralni nervni sistem. Pacijenti sa neuropatskim bolom mogu iskusiti različite bolne senzacije koje mogu biti perzistentne ili intermitentne, provocirane ili spontane. Neuropatski bol je neprijatno senzorno i emocionalno iskustvo koje značajno može uticati na kvalitet života, posebno kada se radi o hroničnom bolu.Hronični bol ne samo da izaziva fizičku patnju, već se odražava na opšte raspoloženje, remeti san, narušava svakodnevne aktivnosti, dovodi do socijalne izolacije i uvodi u prava depresivna stanja. Takođe je uzrok i čestog odsustvovanja sa posla, bolovanja i hospitalnog lečenja. Iz tih razloga hronična bolna stanja predstavljaju značajan kako medicinski, tako socio-ekonomski problem.
Neuropatski bol je teško lečiti, jer je rezistentan na mnoge lekove. Sa druge strane, efikasni lekovi su često udruženi sa neželjenim efektima. Mnogi pacijenti zahtevaju istovremenu primenu više lekova, ali pravilan izbor lekova i redosled njihovog uvođenja nisu precizno definisani. Imajući sve ovo u vidu, nedvosmisleno se nameću potreba i izazov da se razviju efikasne terapijske mogućnosti, a to se može postići samo ukoliko se razume odnos između atiologije, mehanizama i simptoma neuropatskog bola.
Doc. dr sc. med. Gordana Đorđević

 

 

Doc. dr Gordana Đorđević
Drugo kliničko neurološko odeljenje,
Klinika za neurologiju, KC Niš

 

Predavanje: Neuropatski bol – terapijske mogućnosti

 

Prikaz bolesnice

Žena, 52 god.

  • Glavne tegobe – bolovi u predelu lica. Bolove opisuje na sledeći način: Jaki, oštri, probadajući bolovi u predelu desnog obraza. Bolovi se javljaju u atacima, nekoliko puta u toku dana, pri čemu trajanje ataka iznosi 30-120 sekundi. Povremeno je imala periode bez bolova, tokom nekoliko dana. Dešavalo se da naiđe period sa izrazito učestalim atacima sa 2-3 bolne epizode unutar jednog sata. Primetila je da se bol može provocirati i pogoršati žvakanjem, umivanjem, govorom, pranjem zuba. Na vizuelno-analognoj skali (VAS), pacijentkinja je označavala intenzitet bola ocenom 8/10.
  • Do navedenih tegoba bila poptuno zdrava. Negirala je bolesti od značaja u porodici.
  • Zbog navedenih tegoba, podvrgnuta je detaljnom sagledavanju od strane stomatologa i maksilofacijalnog hirurga. Urađena je sanacija svih kariozno izmenjenih zuba, kao i ekstrakcija jednog zuba u gornjoj vilici, što nije donelo olakšanje.
  • Uzimanje nesteroidnih antireumatika, paracetamola i diazepama nije dovodilo do redukcije bolova, kao ni primena akupunkturnih procedura.
  • Neurološkim pregledom evidentiran je potpuno uredan neurološki nalaz, uključujući i očuvan senzibilitet lica. NMR mozga nije pokazala patološke promene. Nalaz SEP trigeminalnog živca je bio uredan. ENG živaca gornjih i donjih ekstremiteta je takođe bila uredna. Laboratorijske analize krvi su bile u granicama normale.
  • U terapiju su uvedene tbl. Karbamazepin sa postepenim povećanjem do dnevne doze od 800 mg (2 x 400mg), što je već nakon tri nedelje dovelo do značajnog poboljšanja u smislu proređenosti bolnih epizoda i smanjenja intenziteta bola na oko 4/10 na VAS. Nakon tri meseca bolovi su gotovo u potpunosti redukovani.

 

Klinički rezime (PDF)

Najava

Rezultati konkursa – Razmena „Odeljenje na odeljenje“

Počinje konkurs za stipendiju „Profesor dr Risto Bokonjić“

Škola za mlade neurologe: „Dijagnostički izazovi u multiploj sklerozi“

Funkcionalni neurološki poremećaji – interdisciplinarni pristup

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem


Opširnije


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Sep 2021. >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns