Maj, 2015.

Dijagnoza multiple skleroze

S obzirom da ne postoji nijedna dovoljno specifična klinička karakteristika kao ni dovoljno specifičan dijagnostički test pomoću kojeg bi se sa potpunom sigurnošću potvrdila dijagnoza multiple skleroze (MS), suštinski princip u postavljanju dijagnoze MS obuhvata integraciju tipičnih kliničkih i parakliničkih karateristika bolesti u ispunjavanju dva obligatorna kriterijuma, a to su dokazivanje diseminacije u vremenu i u prostoru. Osim toga, neophodan kriterijum za potvrđivanje dijagnoze MS je da ne postoji drugo, bolje, objašnjenje za kliničku sliku.
Prikaz aktuelno važećih kriterijuma za potvrđivanje dijagnoze MS nakon prvog mogućeg ataka koji ukazuje na MS (klinički izolovani sindrom), kao i distinkcija algoritama za dve osnovne forme ove bolesti (relapsno remitentnu i primarno progresivnu), dat je u ovom predavanju na krajnje simplifikovan način sa ciljem da se obezbediti njihovo lakše razumevanje i implementacija u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
Doc. dr Šarlota Mesaroš

Doc. dr Šarlota Mesaroš
Odeljenje za multiplu sklerozu
i druge imnuski posredovane bolesti CNS
Klinika za neurologiju, KCS
Beograd

 

Predavanje: Dijagnoza multiple skleroze

 

 

 

Klinički rezime (PDF)

 

Najava

Počinje konkurs – Odluka o usavršavanju “Dr Laza K. Lazarević”

Počinje konkurs za stipendiju „Profesor dr Risto Bokonjić“

Škola za mlade neurologe: „Dijagnostički izazovi u multiploj sklerozi“

Funkcionalni neurološki poremećaji – interdisciplinarni pristup

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem


Opširnije


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns