Broj 1.

(palilalija, distonija, tremor, parkinsonizam) i značajno benignijim tokom bolesti nego što je to slučaj kod klasične forme. Vredno je pomena da je grupa autora iz naše kuće prošle godina pokazala da i parenhimska ehosonografija mozga može biti korisna dijagnostička metoda u dijagnostikovanju ove bolesti (24).

Neurodegeneracija udružena sa akumulacijom gvožđa (NBIA-tip 2) – nedavno je pokazano da mutacija u genu koji je označen kao PLA2G6 takođe dovodi do akumulacije gvožđa u strukturama BG, ali za razliku od nosioca PANK2 mutacije kod ove grupe bolesnika na MR hipodenzitet u predelu paliduma nije praćen centralnim hiperintenzitetom. Interesantno je da se mutacija u kritičnom genu može sipoljavati dvojako. U detinjstvu se bolest karakteriše progresivnom motornom i mentalnom retardacijom, cerebelarnom ataksijom, hipotonijom, piramidnim znacima i atrofijom optikusa. Oboleli umiru do 10 godine života, a bolest je u literaturi poznata i kao infantilna neuroaksonalana distrofija (INAD). U slučajevima juvenilnog i adultnog početka bolesti bolest se ispoljava varijabilnim fenotipom koji sada obuhvata levodopa reaktivni parkinsonizam i distoniju subakutnog početka, piramidne znake, poremećaje motilite bulbusa, kognitivne i psihijatrijske simptome.

Knjige i udžbenici

Od udžbenika i knjiga koji se odnose na oblast nevoljnih pokreta u poslednje vreme po svom opštem značaju za širi auditorijum treba pomenuti izdanje “Parkinsons Disease and Other Movement Disorders (Oxford Specialist Handbooks in Neurology) koja zapravo predstavlja džepno izdanje autora sa Queen Squera u kome su na koncizan i praktičan, ali istovremeno i intelektualno stimulitavan način opisani fenomenologija, klasifikacija i terapijski pristup nevoljnim pokretima. Izdanje je potkrepljeno DVD video prikazima klasičnih oblika nevoljnih pokreta, a terapijske preporuke su koncizne, ali ipak dovoljno detaljne da omogućavaju lako snalaženje čak i lekarima koji nisu u prilici da se svakodnevno sreću sa ovom vrstom bolesnika. Jednom rečju, ova “knjižica” spade u red onih koji bi svaki neurolog trebao da poseduje.

Tek pre nekoliko dana iz štampe je izašlo kapitalno izdanje “Marsden’s Book of Movement Disorders” Radi se o rukopisu koji je započeo, ali zbog prerane smrti nije uspeo da privede kraju Dejvid Marsden, i koji su njegovi učenici prilagodili aktuelnom trenutku. Međutim, ostaje da se vidi u kojoj meri su autori u ovome uspeli, odnosno da li će i sadržaj knjige opravdati njen zvučan naslov.

Oba naslova, kao mnogo širi izbor neuroloških knjiga i udžbenika mogu se poručiti putem sajta www.bookdepository.co.uk, a na spisku zemalja u kojima je isporuka besplatna nalazi se i Srbija.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns